Novinky O hře F.A.Q. Galerie Ke stažení Komentáře Síň slávy


O projektu Archamon

... realtime budovatelsko-vojenská strategická hra ze středověké doby (nedrží se historických reálií). Svět ve kterém odehrává - říká se mu Archamonie - není předpočítaný a nechová se podle žádných předskriptovaných pravidel. Všechny děje se v něm odehrávájí na základě nějakých příčin (dalo by se říct: svět nebyl stvořen pro hráče, ale hráč do něj přišel a může si z něj vzít kolik unese).

Z toho logicky vyplývá, že neobsahuje žádné kampaně nebo mise, ale pouze volnou hru (ikdyž tato možnost časem pravděpodobně bude stejně jako možnost vytvořit si vlastní mapy).


Smysl a princip hry

Hlavním smyslem hry je dostat se v boji o přežití co nejdál. K tomuto cíli ovšem vede více cest a hráč není ve svém konání omezen v ničem. Staví budovy aby mohl těžit a získávat suroviny (dřevo, kámen, ruda, zlato, obili, ...), dále aby mohl z nich vyrábět další (chleba, ocel, zbraně, oblečení, ... celkem jich je zhruba 30). Lid musí něco jíst a do něčeho se oblékat, potřebují nástroje k práci. Vojáci (pokud je hráč chce) musí mít zbraně a pokud je dostatek surovin lze je vyzbrojit i zbrojí, štíty nebo helmama.

Proti Tobě jsou roční období (ovlivňují rychlost růstu plodin a podobně), vlci v lesích nebo barbaři toulající se po mapě a hledající obživu zadarmo. Dále Tvým nepřítelem nemoci a hlad a v neposlední řadě také cizí národy hledající v Archamonii své místo k živobytí.

S každým národem lze uzavřít politickou smlouvu nebo s ním obchodovat s kteroukoliv surovinou.

Zvláštností Archamonu je přítomnost smrtelného hrdiny (symbolizuje vladaře, čili vlastně Tebe). Může dosahovat různých šlechtických titulů - od staršiny, až po císaře - vládce celé Archamonie. K tomu mu pomáhá a dává mu potřebnou politickou moc šlechta. Celý tento systém umožňuje budovat rody, dělat příbuzenské svazky a podobně.


Historie projektu

Projekt Archamon jako zjednodušná simulace středověkého světa vznikl v roce 2007. Původní hra byla tvořena v Pascalu a byla pro DOS (kolem roku 2005, i tato vycházela z ještě jednodušší podoby DOSovské strategie z roku 1998) - ovšem Pascal nedovoloval svými možnostmi dosáhnou očekávaného výsledku.
V roce 2007, v březnu tedy započalo experimentování s C# 1.1 a knihovnou DirectX. Po mnoha zákysech, přestávkách (způsobených jinými okolnostmi), předělávaní a hledání nejschůdnějších řešení se Archamon dostal až k dnešku.
v roce 2009 byla vize tahové strategie nahrazena realtime systémem, přes který si však přesto ponechává (nebo alespoň se pokouší) ráz "nedivočení" a "klidné hry". Dále projekt prošel revizí a byl předělán do C# 2.0 a hlavně byl engine oproštěn od dnes již nepodporované knihovny Managed DirectX a byla použita otevřená knihovna SlimDX !

Po herní stránce byla historie plná nejrůznějších změn, skoků a úprav, a toto se děje vlastně stále - pokud některá část hry není dostatečně zábavná a vyvážená, upravuje se a mění... vývoj tak pravděpodobně nebude nikdy zcela dokončen.

Archamon vzniknul proto, že osobně cítím (a někteří členové týmu jsou téhož názoru), že dnešní hry už hráčům nedávají to co by chtěli - herní svobodu, variabilitu a znovu-hratelnost.
vionsoft.com | Server České-hry.cz | Blender | GIMP | Audacity | Originální trička na Fler.cz | Turistický portál VBeskydech.cz

Official pages of Archamon game - (C) Vionsoft 2007-2017